Samer ved storhavet

399 kr

Samer ved storhavet (utgitt i 2020) handler om historia til samene vest for Tjeldsundet: Hinnøya, Langøya, Andøya, Hadseløya og den delen av Austvågøya som hører til Hadsel kommune. 

Boka gir et bilde av ei tallrik folkegruppe med en dynamisk og tilpasningsdyktig kultur, enten kildene kaller dem fjellsamer, markesamer eller sjøsamer. Næringene omfatter alt fra tamreindrift til havfiske, fra duodji til båtbygging, fra gårdsdrift til smedarbeid, og ikke minst handel med norske naboer. 

Boka inneholder kulturhistorie, bosetningshistorie og slektshistorie. De to siste delene omfatter tida fra 1600 til 1820, de vil nære nyttige hjelpemidler for alle som leiter etter samiske slektsrøtter i en periode med vanskelig tilgjengelige kilder. 

Johan I. Borgos, født i 1939 i Øksnes, er historiker, tidligere bygdebokforfatter og lærer. Han har studert samisk historie siden 1981. Borgos har skrevet mange artikler om emnet i årbøker og tidsskrifter samt holdt en rekke foredrag.